RSC

Responsabilidad Social Corporativa:

Assessoria Alarcón col·labora amb entitats locals preocupades per preservar l’entorn i la cultura així com entitats socials.

Assessoria Alarcón acull alumnes en pràctiques i col·labora amb els centres: Regina Carmeli (Rubí) i I.E.S Leonardo Da Vinci (Sant Cugat)